Recyklace elektroodpadu a vysloužilých baterií

Likvidace použitých elektrozařízení

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE spol. s r. o. (provozovatel e-shopu www.nightpearl.shop.cz) jako výrobce elektrozařízení ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech  plní své povinnosti stanovené tímto zákonem pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle §37h, odst.1, písm. c) tohoto zákona přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou je společnost ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.

Na webových stránkách společnosti www.asekol.cz jsou k dispozici veškeré informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy i informace  o aktuálním rozmístění provozoven umožňujících zpětný odběr - viz  https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.

 

 

Likvidace vysloužilých baterií

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE spol. s r. o. (provozovatel e-shopu www.nightpearl.shop.cz) jako výrobce baterií a akumulátorů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech  plní své povinnosti stanovené tímto zákonem pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití odpadních baterií a akumulátorů podle §31k, odst.1, písm. c) tohoto zákona přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 3 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou je společnost ECOBAT s.r.o. se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

Na webových stránkách společnosti www.ecobat.cz jsou k dispozici veškeré informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy i informace  o aktuálním rozmístění sběrných míst - viz http://mapa.ecobat.cz/.